รายการเครื่องมือแพทย์

เครื่องมือทั้งหมดในศูนย์เครื่องมือแพทย์

เลขครุภัณฑ์ ชื่อ ยี่ห้อ แบบ อายุใช้งาน สถานะ Action
6515-034-0004/10 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร สำหรับผู้ใหญ่
7 พร้อมใช้ art_track
6515-034-0004/12 เครื่องช่วยหายใจชนิดคุมปริมามาตร สำหรับผู้ใหญ่
6 พร้อมใช้ art_track
6515-034-0004/14 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร
5 พร้อมใช้ art_track
6515-034-0004/15 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร
5 พร้อมใช้ art_track
6530-056-0003/09 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยความดัน BIRD MARK 7 (ชำรุด)
29 พร้อมใช้ art_track
6530-056-0003/12 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยความดัน BIRD MARK 7A
27 พร้อมใช้ art_track
6530-056-0003/10 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยความดัน BIRD MARK 7A (ชำรุด)
29 ใช้งานอยู่ art_track
6530-056-0003/01 เครื่องช่วยหายใจ BIRD RESPIRATOR MARK 7A ชนิดใช้เวลากำหนดรอบ
33 พร้อมใช้ art_track
6530-056-0003/02 เครื่องช่วยหายใจ BIRD RESPIRATOR MARK 8 (ชำรุด)
33 พร้อมใช้ art_track
6530-056-0003/03 เครื่องช่วยหายใจ BIRD RESPIRATOR MARK 8 (ชำรุด)
33 พร้อมใช้ art_track
6530-056-0003/06 เครื่องช่วยหายใจ BIRD RESPIRATOR MARK 8 (ชำรุด)
33 พร้อมใช้ art_track
6515-050-0002/13 เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำ INFUSION PUMP ชุดอัพเกรด รุ่น TE 171
14 ใช้งานอยู่ art_track
6515-050-0002/14 เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำ INFUSION PUMP ชุดอัพเกรด รุ่น TE 171
14 ใช้งานอยู่ art_track
6515-050-0002/16 เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางกระบอกฉีดยาโดยอัตโนมัติ รุ่น TE-331 SAFETY
14 ใช้งานอยู่ art_track
6515-050-0002/17 เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำ INFUSION PUMP ชุดอัพเกรด รุ่น TE 171
14 ใช้งานอยู่ art_track
6515-050-0002/18 เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำ INFUSION PUMP ชุดอัพเกรด รุ่น TE 171
14 ใช้งานอยู่ art_track
6515-050-0002/20 เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำ INFUSION PUMP ชุดอัพเกรดยี่ห้อ TERUMO รุ่น TE 171
12 ใช้งานอยู่ art_track
6515-050-0002/21 เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำ INFUSION PUMP ชุดอัพเกรดยี่ห้อ TERUMO รุ่น TE 172
ใช้งานอยู่ art_track
6515-050-0002/22 เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำ INFUSION PUMP ชุดอัพเกรดยี่ห้อ TERUMO รุ่น TE 173
ใช้งานอยู่ art_track
6515-050-0002/23 เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำ INFUSION PUMP ชุดอัพเกรดยี่ห้อ TERUMO รุ่น TE 174
ใช้งานอยู่ art_track
6515-050-0002/35 เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำ INFUSION PUMP
TERUMO รุ่น TE-171
7 ใช้งานอยู่ art_track
6515-050-0002/19 เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำ INFUSION PUMP ชุดอัพเกรดยี่ห้อ TERUMO รุ่น TE 171
12 ใช้งานอยู่ art_track
6515-050-0002/25 เครื่องInfustion Pump
TERUMO รุ่น ET-171
ใช้งานอยู่ art_track
6515-050-0002/26 Infusion Pump
Terumo
ใช้งานอยู่ art_track
6515-050-0002/27 เครื่อง Infusion Pump
ใช้งานอยู่ art_track
6515-050-0002/28 เครื่อง Infusion Pump
ใช้งานอยู่ art_track
6515-050-0002/30 เครื่อง Infution Pump
TERUMO รุ่น TE 171
9 ใช้งานอยู่ art_track
6515-050-0002/36 INFUSION PUMP
TERUMO รุ่น TE-171
7 ใช้งานอยู่ art_track
6515-050-0002/38 INFUSION PUMP
ยี่ห้อ TERUMO รุ่น TE - 171
5 ใช้งานอยู่ art_track
6515-050-0002/40 เครื่องInfusion pump
Terumo
ใช้งานอยู่ art_track
6515-050-0002/47 Infusion Pump
TERUMO รุ่น TE 171
4 ใช้งานอยู่ art_track
6515-050-0002/48 Infusion Pump
TERUMO รุ่น TE 171
4 ใช้งานอยู่ art_track
6515-050-0002/49 Infusion Pump
TERUMO รุ่น TE 171
4 ใช้งานอยู่ art_track
6515-050-0002/12 เครื่องSyringpump
Terumo
ใช้งานอยู่ art_track
6515-050-0002/29 Syringe Pump
TE 331
9 ใช้งานอยู่ art_track
6515-050-0002/37 Syring Pump
TERUMO รุ่น
6 ใช้งานอยู่ art_track
6515-038-0001/20 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ
ใช้งานอยู่ art_track
6515-038-0001/21 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ
ใช้งานอยู่ art_track
6515-038-0001/22 เครื่องติดตามการทำงานคลื่นหัวใจ
GOLDWAY รุ่น UT 4000 F
ใช้งานอยู่ art_track
6515-038-0001/24 เครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย
GE รุ่น DASH 2500
พร้อมใช้ art_track
6515-038-0001/32 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ
5 ใช้งานอยู่ art_track
6515-038-0001/33 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ
5 ใช้งานอยู่ art_track
6515-038-0001/25 Patient Monitor
ยี่ห้อ EDAN
9 พร้อมใช้ art_track
6515-038-0001/10 เครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจและลักษณะชีพ ยี่ห้อ DASH 4000
18 ใช้งานอยู่ art_track
6515-038-0001/28 Bed Side Monitor
ใช้งานอยู่ art_track
6515-038-0001/35 Bed Side Monitor
Philips รุ่น CM 120
4 ใช้งานอยู่ art_track
6515-038-0001/36 Bed Side Monitor
Philips รุ่น CM 120
4 ใช้งานอยู่ art_track
6515-038-0001/37 Bed Sied Monitor
Philips รุ่น CM 120
4 ใช้งานอยู่ art_track
6515-038-0001/12 เครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจและลักษณะชีพ ยี่ห้อ DASH 4000
16 ใช้งานอยู่ art_track
6515-038-0001/14 เครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจและลักษณะชีพ ยี่ห้อ SCHILLER
13 ใช้งานอยู่ art_track
6515-038-0001/15 เครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจและลักษณะชีพ ยี่ห้อ SCHILLER Argus
12 พร้อมใช้ art_track
6515-038-0001/16 เครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจและลักษณะชีพ รุ่น PVH-2701 พร้อมอุปกรณ์
12 พร้อมใช้ art_track
6515-038-0001/23 เครื่องตรวจและติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ
พร้อมใช้ art_track
6515-038-0001/27 เครื่องตรวจและติดตามเคลื่อนหัวใจและลัษณะชีพ
ใช้งานอยู่ art_track
6515-050-0002/50(เบอร์35) เครื่องInfusion Pump
Terumo TE-171
ใช้งานอยู่ art_track
6515-050-0002/31(เบอร์21) เครื่องInfusion Pump
Terumo TE-171
พร้อมใช้ art_track
6515-050-0002/32(เบอร์17) เครื่องInfusion Pump
Terumo TE-171
ใช้งานอยู่ art_track
6515-050-0002/33(เบอร์18) เครื่องInfusion Pump
Terumo TE-171
ใช้งานอยู่ art_track
6515-050-0002/34(เบอร์8) เครื่องInfusion Pump
Terumo TE-171
พร้อมใช้ art_track
6515-050-0002/39(เบอร์9) เครื่องInfusion Pump
Terumo TE-171
ใช้งานอยู่ art_track
6515-050-0002/41(เบอร์24) เครื่องInfusion Pump
Terumo TE-171
พร้อมใช้ art_track
6515-050-0002/42(เบอร์19) เครื่องInfusion Pump
Terumo TE-171
ใช้งานอยู่ art_track
6515-050-0002/43(เบอร์20) เครื่องInfusion Pump
Terumo TE-171
ใช้งานอยู่ art_track
6515-050-0002/44(เบอร์22) เครื่องInfusion Pump
Terumo TE-171
ใช้งานอยู่ art_track
6515-050-0002/45(เบอร์45) เครื่องInfusion Pump
Terumo TE-171
ใช้งานอยู่ art_track
6515-050-0002/46(เบอร์8) เครื่องInfusion Pump
Terumo TE-171
ใช้งานอยู่ art_track
6515-050-0002/51(เบอร์34) เครื่องInfusion Pump
Terumo TE-171
พร้อมใช้ art_track
6515-050-0002/24(เบอร์1) เครื่องSyring Pump
Terumo
ใช้งานอยู่ art_track
6515-034-0004/17 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร
CARINA
ใช้งานอยู่ art_track
6515-034-0004/18 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร
CARINA
พร้อมใช้ art_track
6515-034-0004/19 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร
CARINA
ใช้งานอยู่ art_track
6515-034-0004/20 เครื่องช่วยหายใจ
Carina
พร้อมใช้ art_track
6515-038-0001/38 เครื่อง Bedside Monitor
EDAN
พร้อมใช้ art_track
6515-050-0002/52(เบอร์36) เครื่องInfusion Pump Terumo TE-171
3 ใช้งานอยู่ art_track
6515-050-0002/53(เบอร์37) เครื่องInfusion Pump Terumo TE-171
3 พร้อมใช้ art_track
6515-050-0002/54 (เบอร์ 38) เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือด
te-135
3 ใช้งานอยู่ art_track
6515-050-0002/55 เบอร์ 39 เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือด
te-135
3 ใช้งานอยู่ art_track
6515-050-0002/56 (เบอร์ 40) เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย
TE-LF603
2 ใช้งานอยู่ art_track
6515-050-0002/57 (เบอร์ 41) เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย
TE-LF603
2 ใช้งานอยู่ art_track
6515-050-0002/58 (เบอร์ 42) เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย
TE-LF603
2 ใช้งานอยู่ art_track
6515-050-0002/59 (เบอร์ 43) เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย
TE-LF603
2 พร้อมใช้ art_track
6515-034-0004/22 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้
ยี่ห้อ ZOLL รุ่น EMV+731
1 พร้อมใช้ art_track
6515-034-0004/26 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง
ยี่ห้อ ResMED รุ่น Astral 100
1 พร้อมใช้ art_track
6515-034-0004/27 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง
ยี่ห้อ ResMED รุ่น Astral 100
1 พร้อมใช้ art_track
6515-034-0004/23 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้
ยี่ห้อ ZOLL รุ่น EMV+731
1 พร้อมใช้ art_track